Полянська Людмила Степанівна – голова циклової комісії управління та адміністрування (2002-2018). Викладач  дисциплін: менеджмент, маркетинг, економіка, планування.

Дата народження: 9.10.1969 рік.

Педагогічне кредо: вчити, значить вести до успіху інших.

Освіта: Житомирський с/г інститут, 1993.

Курси підвищення кваліфікації: ЛНУВМ та біотехнологій імені С.З. Гжицького свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 14725 від 3938 від 23.11.2016року. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво №115299 від 29.03.2012 року. Стажування на кафедрі комерційної діяльності та підприємництва Львівської комерційної академії з 09.12.2014 до 09.01.2015 року.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 15 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Педагогічне звання: викладач-методист.

Методична проблема: впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, формуючи в майбутніх фахівців економічне мислення, підприємницький та комерційний підхід до розв’язання виробничих завдань, підготовка до роботи в умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції.

Керівник гуртка: Управління та адміністрування.

Учасник майстер-класів ТМЦ з питань підвищення професійної майстерності викладачів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виступами на теми:

- «Інноваційні підходи щодо виконання курсової роботи з дисципліни менеджмент». Сертифікат від 10.04.2013 року.

- «Інноваційні підходи організації та методичного забезпечення педагогічної діяльності,  методологічні засади формування професійної компетентності молодих викладачів». Сертифікат від 30.03.2017 року.

Член експертної акредитаційної  комісії підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» Бучацького коледжу Подільського ДАТУ 2014 р.

Член навчально-методичної комісії аграрних технікумів та коледжів із спеціальності «Менеджмент» 2017 року.

Розроблено методичних робіт - 18.

Занесена у Книгу Пошани НМЦ - 2014 р.

Щорічно займає призові місця у рейтингу викладачів коледжу, 2012-2017 р.р. занесена на Дошку Пошани коледжу, відзначається грамотами навчального закладу за навчально-виховну роботу.

Учасник конкурсу «Викладач року» - 2014 р. (2 місце).

Рецензії на навчальні програми з дисциплін:

- менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині;

- менеджмент для спеціальності “Організація виробництва”;

- економіка сільського господарства для спеціальності “Бджільництво”;

- з навчальної практики з дисципліни  «Планування діяльності підприємств» із спеціальності  5.09010202 «Бджільництво» (2015 р.).

- з дисципліни  «Економіка сільськогосподарського виробництва» із спеціальності  5.09010202 «Бджільництво» (2017 р.).

- на орієнтовну типову програму практики складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста із спеціальності  073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації (2017 р.).

Рецензовано: навчальних програм, робочих зошитів

Щоденник-звіт з виробничої технологічної практики для студентів спеціальності «Організація виробництва»; 

Щоденник-звіт з виробничої переддипломної практики 

для студентів спеціальності «Організація виробництва»;

Видано під грифом МОН України, Міністерства АП України

Посібник “Маркетинг” (співавтор), 2011 р.

Робочий зошит з дисципліни “Менеджмент” для спеціальності “Організація виробництва” (2014 р.).

 

Видано  НМЦ

Навчальна програма  з дисципліни “Менеджмент і маркетинг в рибництві”, 2003 р.

Навчальна програма з дисципліни “Менеджмент і маркетинг в рибництві”, 2010 р.

Робочий зошит з дисципліни “Менеджмент” для спеціальності “Організація виробництва” (2010 р.), НМЦ.

 

Статті у педагогічній пресі:

1. Організація та робота предметного творчого гуртка “Управління і збуту” при кабінеті “Менеджмент і маркетинг”. Освіта АПК,  2012 р.

2. Інноваційні підходи щодо виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент. Журнал “Освіта. Технікуми, коледжі”, 2015 р.

 

Занесено до каталогу кращих робіт

Програмне забезпечення практичних робіт з дисципліни Планування виробництва  для студентів спеціальності 5.03060101 Організація виробництва.

Звіт-щоденник з виробничої технологічної практики  для спеціальності   5.03060101 “Організація виробництва”.

Звіт-щоденник з виробничої переддипломної практики для спеціальності   5.03060101 “Організація виробництва”.

 

Відзначено призовими місцями НМЦ:

3 місце. За електронний навчальний посібник для самостійного опрацювання з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності   5.03060101 “Організація виробництва”

3 місце. Програмне забезпечення тестового контролю знань для студентів  «Рибництво і аквакультура» з дисципліни «Менеджмент і маркетинг в рибництві»

2 місце. За електронний навчальний посібник для самостійного опрацювання з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності   5.03060101 “Організація виробництва”

Контакти: (099)1070958.