Організація проведення практичних конференцій по захисту виробничих практик

 

В навчальному закладі відбулися конференції по захисту виробничих практик студентами 4 курсу спеціальності Менеджмент.

У процесі професійної підготовки організація практичної діяльності студентів вимагає від них певного рівня сформованих навичок, уміння застосовувати одержані теоретичні знання на практиці.

Виробничу практику студенти проходять після закінчення повного курсу теоретичного навчання і оволодіння практичними навичками у виконанні технологічних процесів виробництва.

Керівництво практикою здійснюється викладачами спеціальних дисциплін.

Після проходження технологічної та переддипломної практик студенти представили у навчальний заклад звіти-щоденники з характеристикою керівника практики від бази практики, затвердженими підписом керівника практики від виробництва і печаткою підприємства.

За підсумками проходження практик було проведено конференції, де студенти представили роботи та запропонували своє бачення вдосконалення роботи.