Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка №

для проведення практичного заняття

з навчальної дисципліни “ Діловодство”

 

Тема: Документообіг як рух потоків управлінської документації. Складання схеми руху вхідних документів. Реєстрація вхідних та вихідних документів. Складання резолюції на вхідному документі.

Робоче місце: аудиторія .

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета: вчити студентів грамотно працювати з документами.

Матеріально – технічне забезпечення :

 1. Зразки схем руху вхідних документів.

 2. Інструкційні картки .

Правила охорони праці :

1. Відповідно до інструкцій.

Зміст виконання завдань :

 1. Вивчити зразки схем руху документів.

 2. Зареєструвати вхідний та вихідний документ.

 3. Скласти резолюцію на вхідному документі.

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення :

Перед тим , як почати виконувати практичну роботу , студенти повинні вивчити етапи роботи з вхідними документами, правила реєстрації.

Література :

Діденко А. Н.

Сучасне діловодство: навч. посібник. – 4-е вид. – К.: Либідь, 2004 р.

Після виконання роботи студент повинен :

знати:

 • реквізити ОРД;

 • правила реєстрації документів;

 • етапи роботи з вхідними документами.

уміти:

 • складати схему руху вхідних документів;

 • реєструвати документи.

Захист роботи :

 1. Пояснити як реєструються документи.

 2. Дати визначення резолюції, пояснити її оформлення.

 

Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка № 2

для прведення практичного заняття з навчальної дисципліни

“Діловодство

Тема – складання та оформлення договору купівлі – продажу .

Робоче місце – аудиторія .

Тривалість заняття – 80 хв.

Мета – вчити студентів грамотно складати та оформляти документи .

Матеріально – технічне забезпечення :

 1. Зразки документів .

 2. Інструкційні картки .

Правила охорони праці :

 1. Відповідно до інструкцій.

Зміст виконання завдань :

 1. Вивчити зразок договору .

 2. Скласти та оформити договір на купівлю с – г продукції.

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення .

Перед тим ,як почати виконувати практичну роботу , студенти повинні вивчити визначення документа , основні реквізити та їх розміщення .

Література :

С. П. Бибик Універсальний довідник – практикум з ділових паперів .- К.: Довіра , 1999р.

Після вмконаня практичної роботи студент повинен :

знати:

 • реквізити договорів ,

 • розміщення реквізитів .

уміти:

 • грамотно складати та оформляти договір .

Захист роботи :

 1. Дайте визначення договору .

 2. Перерахуйте реквізити договору .

 3. Поясніть оформлення договору купівлі – продажу .

Завдання для самостійної роботи .

Вивчити зміст і методику виконання практичного заняття №3.

 

Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка №

для проведення практичного занятя з дисципліни “ Українська мова за професійним спрямуванням “

 

Тема – Спеціальна термінологія та прфесіоналізми .

Робоче місце – аудиторія .

Тривалість заняття – 80 хв.

Мета – вчити студентів грамотно використовувати в документах різноманітну лексику.

Матеріально – технічне забезпечення .

 1. Інструкційні картки .

Правила охорони праці .

 1. У навчальній аудиторії поводитись тихо , без зайвої метушні .

 2. Не можна ходити , проходити між столами , голосно говорити , сміятись .

Зміст виконання завдань.

 1. Запишіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів .

Ажііотаж , еквівалентний , ліміт , автентичний , аванс , амбіція , імідж .

 1. Доберіть власне українські синоніми до іншомовних слів .

Ігнорувати , катаклізми , рентабельний , конфіденційний , домінуючий , фіаско , ідентичний , дефект , адекватний .

 1. Перепишіть слова іншомовного походження , де потрібно , вставляючи відповідні знаки , букви .

Ад..ютант , б..юджет , вар.. єте , грав..юра , прем..єра , інтерв..ю , ж..рі , кр..юшон , Аргент..на , бронх..т , сп..раль , Бр..танія , Р..м , в..мпел , операц..я .

 1. Яке призначення запозиченої лексики в офіційно – діловому стилі?Прокоментуйте це на основі наведеного уривка .

Довідома керівників підприємств та організацій , населення Києва та області !

Акціонерний комерційний банк “Кий”повідомляє про продаж акцій банку третього випуску .

Реалізація акцій проводиться на таких умовах-

 • номінальна вартість однієї акції – 100 грн. , акції реалізуються пакетами по 100 шт. з курсовою надбавкою , вартість акції сплачується у національній валюті .

 Виплата дивідентів по акціях банку проводиться щоквартально в розмірі 400 відсотків річних .

Запрошуємо Вас стати нашими акціонерами.

 1. Виберіть 3-5 фразеологізмів , складіть міні – твір на тему “Мій професійний вибір “

 2. Яке тлумачення слова сіль у загальновживаній мові та в операційній системі .

 3. Яке тлумачення слова порт у загальновживаній мові та в операційній системі .

 4. Дайте одним словом назву чи визначення описаного явища , предмета дії .

 • Механізм , який не дозволяє більш як одному потокові виконувати код критичної секції .

 • Властивість взаємного виключення . звідси походить інша назва для блокування .

 • Найваждивіша технологія підвищення ефективності оьміну даними між двома пристроями – це ...

 • Розподілена система , що складається з набору взаємозалежних комп’ютерів , які працюють разом як єдиний , інтегрований обчислюввальний ресурс – це ...

 • Інформація про розміщення даних файла на диску зберігається у структурі даних , що називають ...

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення .

Перед тим , як почати виконувати практичну роботу , студенти повинні вивчити правила вживання професіоналізмів , термінів , фразеологізмів , слів іншомовного походження в документах .

Література

Власенко Л.А. Фахова українська мова .. Навчальний посібник . – К. Центр учбової літератури , 2008.

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова – 4- е вид. доповнене – Х .. Торсінг , 2003.

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

знати:

 • правила вживання термінів , професіоналізмів , фразеологізмів , слів іншомовного походження в документах .

уміти:

- грамотно вживати різноманітну лексику в документах.

Захист роботи

1. Дайте визначення термінів . Поясніть  вживання термінів у документах.

2. Дайте визначення професіоналізмів . Як утворюються професіоналізми і де використовуються .

3. Розкажіть правила написання слів іншомовногопоходження , поясніть їх вживання у документах.

Завдання для самостійної роботи .

Вивчити зміст і методику практичного заняття №

 

Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка № 5

для проведення практичного заняття з навчальної дисципліни “Діловодство”

 

Тема – оформлення документів, які використовують у роботіз кадрами, складання та оформлення документів з відряджень .

Робоче місце – аудиторія .

Тривалість заняття – 80 хв.

Мета – вчити студентів грамотно складати та оформляти документи .

Матеріально – забезпечення .

 1. Інструкційні картки .

 2. Зразки документів .

Правила охорони праці.

1. Відповідно до інструкцій.

Зміст виконання завдань .

 1. Повторити оформлення наказу питань основної діяльності .

 2. Скласти та оформити наказ про відрядження працівника .

 3. Вивчити зразок оформлення посвідчення про відрядження .

 4. Оформити посвідчення про відрядження до кількох населених пунктів .

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення .

Перед тим , як почати виконувати првктичну роботу , студенти повинні пригадати визначення наказу , реквізити та його оформлення . Вивчити зміст та оформлення посвідчення про відрядження .

Література :

 1. А. М. Діденко Сучасне діловодство. – К . Центр навчальної літератури , 2006 р.

 2. С. П. Бибик Універсальний довідник – практикум з ділових паперів – К. Довіра , 1999р.

 3. Л. І. Скібіцька Діловодство – К. Центр навчальної літератури , 2006 р.

Після виконання практичної роботи студент повинен

знати :

 • визначення наказу ,

 • оформлення наказу з питань основної діяльності ,

 • зміст і оформлення посвідчення про відрядження .

уміти :

 • грамотно складати та оформляти посвідчення про відрядження ,

 • грамотно складати та оформляти наказ про відрядження .

Захист роботи .

 1. Пояснити оформлення наказу про відрядження .

 2. Пояснити оформлення посвідчення про відрядження .

Завдання для самостійної роботи .

Вивчити зміст і методику практичного заняття № 6.

  

Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка № 4

для проведення практичного заняття з навчальної дисципліни “Діловодство”

 

Тема – оформлення документів, які використовують у роботі з кадрами, складання та оформлення доручень, розписок .

Робоче місце – аудиторія .

Тривалість заняття – 80 хв.

Мета – вчити студентів грамотно складати та оформляти документи .

Матеріально – забезпечення .

 1. Інструкційні картки .

 2. Зразки документів .

Правила охорони праці .

1. Відповідно до інструкцій.

Зміст виконання завдань.

 1. Вивчити зразки доручень .

 2. Скласти та оформити доручення на отримання заробітної плати .

 3. Вивчити зразки розписок .

 4. Скласти та оформити розписку про отримання грошей .

 5. Скласти та оформити розписку про отимання матеріальних цінностей .

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення .

Перед тим . як почати виконувати практичну роботу , студенти повинні вивчити визначення документів , основні реквізит та їх розміщення .

Література :

А. М. Діденко Сучасне діловодство . – К. Либідь 2001 р.

С. П. Бибик Універсальний довідник – практикум з ділових паперів . – К. Довіра , 1999 р.

Після виконання практичної роботи студент повинен

знати :

 • визначення документів ,

 • реквізити документів .

уміти:

 • грамотно складати та оформляти доручення ,

 • грамотно складати та оформляти розписки .

Захист роботи .

Поясніть оформлення доручення , розписки .

Завдання для самостійної роботи .

Вивчити зміст та методику практичного заняття № 5

Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка № 6

для проведення практичного заняття з дисципліни “Діловодство”

 

Тема –оформлення документів, які використовують у роботі з кадрами, складання та оформлення трудового контракту.

Робоче місце – аудиторія .

Тривалість заняття – 80 хв.

Мета – вчити студентів грамотно складати та оформляти документи .

Матеріально – технічне забезпнчення .

 1. Інструкційні картки .

 2. Зразки документів .

Правила охорони праці .

      1. Відповідно до інструкцій.

Зміст виконання завдань .

 1. Вивчити зразок оформлення трудового контракту .

 2. Скласти та оформити контракт про наймання на роботу .

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення .

Перед тим , як почати виконувати практичну роботу , студенти повинні вивчити визначення документа , вимоги до оформлення , основні реквізити та їх розміщення .

Література :

А. Н. Діденко Сучасне діловодство . – К . Либідь , 2001р.

С. П. Бибик Універсальний довідник – практикум з ділових паперів . – К . Довіра , 1999р.

Після виконання практичної роботи студент повинен

знати :

 • визначеня документа ,

 • вимоги шодо оформлення ,

 • основні ревізити та їх розміщення .

уміти:

 • грамотно складати та оформляти трудовий контракт .

Захист роботи .

 1. Дайте визначення документа .

 2. Поясніть оформлення трудового контракту .

Завдання для самостійної роботи

Вивчити зміст і методику практичного заняття № 7.

Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка № 7

для проведення практичного заняття

з навчальної дисципліни “Діловодство”

 

Тема – Складання схем руху вхідних документів .

Робоче місце – аудиторія .

Тривалість заняття – 80 хв.

Мета – удосконалювати практичні вміння та навички з теми .

Матеріально – технічне забезпечення .

 1. Інструкційні картки .

 2. Зразки схем руху вхідних документів .

Правила охорони праці .

 1. Відповідно до інструкцій.

Зміст виконання завдань .

 1. Вивчити зразок схеми руху вхідних документів .

 2. Скласти схему руху вхідних документів .

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення .

Перед тим , як почти виконувати практичну роботу , студенти повинні повторити основні визначення та правила .

Література

Блощинська В.А.

Сучасне діловодство . Навч. посібник – К .. Центр навчальної літератури. 2005 р.

Після виконання практичної робти студент повинен

знати :

механізм проходження вхідних документів ,

уміти:

грамотно складати схему руху вхідних документів .

Захист роботи

 1. Охарактеризуйте механізм руху вхідних документів .

Завдання для самостійної роботи .

Знати основні положення теми .

 

Млинівський державний технолого – економічний коледж

Інструкційна картка № 1

для проведення практичного заняття з навчальної дисципліни “Діловодство”

 

Тема – Складання та оформлення наказу з питань основної діяльності .

Робоче місце – аудиторія .

Тивалість заняття – 80 хв.

Мета – Вчити студентів грамотно складати та оформляти документи .

Матеріально – технічне забезпечення :

 1. Зразки документів .

 2. Інструкційні картки .

Првила охорони праці :

 1. Відповідно інструкцій.

Зміст виконання завдвнь .

 1. Вивчити зразки наказів .

 2. Оформити наказ про покращення стану роботи з охорони праці та техніки безпеки .

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення .

Перед тим як почати виконувати практичну роботу , студенти повинні вивчи визначення документа , основні реквізити та їх розміщення .

Література

А.Н.Діденко

Сучасне діловодство . – К .. Либідь , 2001 .

Після виконання пракичної роботи студент повинен :

знати :

 • реквізити наказу ,

 • розміщення реквізитів у документі .

уміти:

 • грамотно складати та оформляти наказ з питань основної діяльності .

Захист роботи .

 • поясніть оформлення наказу з питань основної діяльності .

Завдання для самостійної роботи .

Вивчити зміст і методику практичного заняття № 2 .