МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

МЛИНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

  

Методичні рекомендації

щодо організації самостійної роботи

З ДИСЦИПЛІНИ

«МАРКЕТИНГ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

073 «Менеджмент»

                                  Зміст                                                                                              ст.

Тема 1. Маркетинг відносин. Маркетингова програма                                       5

Тема 2. Виявлення тенденцій макромаркетингового середовища               8

Тема 3. Політико-правові чинники: захист конкуренції, законодавство  

              про захист споживача                                                                                  15

Тема 4. Основні етичні проблеми маркетингової діяльності                         18

Тема 5. Концепції соціальної  відповідальності в маркетингу                      25

Тема 6. Процес прийняття рішення про купівлю                                               30

Тема 7. Поведінка споживачів на ринку організацій                                         38

Тема 8. Планування процесу закупівлі для потреб організації, онлайн-          

              закупівля на ринках організацій                                                               48

Тема 9. Маркетинг в економічному світі без кордонів                                     55

Тема 10. Стратегії виходу на міжнародний ринок                                              60

Тема 11. Вартість маркетингової інформації                                                        65

Тема 12. Етапи проведення маркетингових досліджень                                  74

Тема 13. Принципи сегментації ринку                                                                    78

Тема 14. Використання товарно-ринкової матриці                                            83

Тема 15. Класифікація споживчих товарів і промислового призначення  88

Тема 16. Процес створення нового товару                                                          91

Тема 17. Використання торговельних марок                                                      98

Тема 18. Управління маркетингом  послуг                                                           104

Тема 19. Оцінювання попиту й виручки від продажу                                       108

Тема 20. Встановлення прейскурантної ціни                                                     112

Тема 21. Вибір каналу й управління ним                                                              117

Тема 22. Ключові логістичні функції в ланцюзі постачань.

                Зворотна логістика                                                                                     121

Тема 23. Цінність торгівлі                                                                                         127

Тема 24. Стратегія торгівлі                                                                                       136

Тема 25. Види реклами                                                                                              145

Тема 26. Стимулювання збуту                                                                                 161

Тема 27. Зв’язки з громадськістю                                                                           168

Тема 28. Різноманітність форм персонального продажу                               171

Тема 29. Управління продажем                                                                               173

Тема 30. Оцінювання і контроль роботи торговельного персоналу           179

Тема 31. «Віртуальні купівлі»                                                                                    181

Тема 32. Інтерактивність, індивідуалізація та споживчі відносини на         

               віртуальному ринку, створення споживчого інтернет-досвіду     183

Тема 33. Управління процесом маркетингу                                                         185

Тема 34. Багатоканальний маркетинг для інтернет-покупців                        190

Тема 35. Основи стратегічного маркетингу: результативність і розподіл

                матеріальних ресурсів                                                                              192

Тема 36. Бізнес-стратегії Портера                                                                           195

Тема 37. Рівні стратегії в організаціях                                                                   199

Тема 38. Маркетингові та бізнес-плани                                                                 205

Тема 39. Маркетинг в галузях АПК                                                                          207

  ⇐  Скачати